Słowniczek

Wyjaśniamy najczęściej używane pojęcia w świecie klubów motocyklowych.

Klub MC - Motorcycle Club - klub motocyklowy charakteryzujący się jasnymi, bardzo restrykcyjnmi zasadami. Droga do uzyskania pełnych barw jest trudna i wymaga wiele pracy a najwyższymi wartościami są braterstwo i respekt. Członkowie mają do siebie pełne zaufanie. Członkami mogą być tylko mężczyźni.

Klub FG - Free Group - klub posiadający podobną strukturę jak klub MC, jednak ze znacznie łagodniejszymi zasadami. Z czasem po udowodnieniu swojego zaangażowania i stabilności klub tego typu może pretendować do otrzymania statusu MC.

Klub Inny - kluby, które chcą być akceptowane przez kongres, ale niekoniecznie chcące wprowadzać sztywne zasady w swoich strukturach. Są to kluby "tematyczne" (zrzeszone wokół danej marki, czy zawodu). Do tej kategorii zakwalifikowane są też kluby kobiece.

Barwy - komplet naszywek na kamizelce klubowej. Składają się na nie przody i plecy określające zwyczajowo nazwę, godło i pochodzenie terytorialne klubu, oraz funkcję danej osoby.

Rocker - jest to fragment barw klubowych umieszczany nad i pod logiem klubu.

Patch - patrz: >Barwy<

Member - pełnoprawny członek klubu motocyklowego mogący nosić pełne barwy i mający głos przy podejmowaniu decyzji.

Prospect - kandydat na członka klubu. Na kamizelce posiada część barw klubowych (zwyczajowo bez godła), ale nie ma jeszcze prawa głosu przy podejmowaniu decyzji.

Hangaround - na tym etapie heirarchii osoba poznaje się lepiej z klubem i stara się zdobyć zaufanie. Kolejnym etapem jest Prospect.

Support - osoba wspierająca klub oznaczona specjalną naszywką. W niektórych klubach jest to pierwszy stopień w herarchii klubowej.

President/ V-ce President - jest liderem danego klubu, lub oddziału. Odpowiada za kontakty zewnętrzne i reprezentuje klub w rozmowach z innymi klubami.

Sgt. at arms - sierżant - odpowiada za utrzymanie dyscypliny klubowej i przestrzeganie zasad.

Secretary - zajmuje się sprawami organizacyjnymi klubu, często odpowiada za kontakty i przepływ informacji w klubie.

Treasurer - skarbnik, zajmuje się finansami klubu / oddziału.

Road Captain - odpowiada za logistykę wyjadzdów. Wyznacza trasę, planuje postoje, noclegi, odpowiada ze bezpieczny przejazd.

Plecy - barwy klubowe umieszczane na plecach kamizelki. Najczęściej składają się z godła, dolnego i górnego rockera, oraz oznaczenia typu klubu (MC, FG).

Przody - obszycie umieszczane z przodu kamizelki. W tej formie umieszczana jest zwykle nazwa, funkcja, oraz rzeczy specyficzne dla danego klubu. Kluby MC mają dodatkowo boczny rocker z nazwą miasta.

Clubhouse - lokal, lub miejsce należące do danego klubu i będące miejscem jego spotkań.

1% - Naszywka w kształcie rombu umieszczana na przodzie kamizelki klubowej. Dotyczy tylko klubów MC. Noszą ją najtwardsi i najbardziej zagorzali członkowie klubu, co ma odróżnić ich od 99% "zwykłych" motocyklistów.

Herarchia klubowa - w zależności od czasu spędzonego z klubem i zaangażowania w jego życie przyznawane są różne rangi. Najczęściej przyjętym schematem jest rozdział:
1) Member (w tym funkcyjni)
2) Prospect (w niektórych klubach starszy i młodszy)
3) Hangaround
4) Support

Kongresówka - mała naszywka w kształcie flagi umieszczana na plecach kamizelki przez kluby FG i inne oznaczająca przynależność do Kongresu Polskich Klubów Motocyklowych.

Nomad - naszywka umieszczana na kamizelce zamiast nazwy miasta w przypadku, gdy na danym terenie klub nie ma wystarczającej ilości członków, aby stworzyć oddział.

Chapter - oddział klubu. W przypadku większych klubów członkowie z danego obszaru tworzą oddziały skupione w obrębie danego miasta. Szczególnym przypadkiem chapteru jest oddział macierzysty (założycielski) klubu.

Bad Standing - status nadawany osobie usuniętej dyscyplinarnie z klubu z powodu nagannego zachowania, lub działania na szkodę klubu. Osoba taka jest całkowicie nieakceptowalna w środowisku motocyklowym i kontakty z nią są zabronione. Status ten mają prawo nadawać tylko kluby MC. Status jest równoznaczny z dożywotnią banicją.

Good Standing - status osoby odchodzącej z klubu z różnych przyczyn, ale w dobrej atmosferze. Osoba taka jest nadal mile widziana.

Klub supportowy - klub MC będący klubem pomocniczym innego klubu MC.

Grupa supportowa - klub FG będący klubem pomocniczym klubu MC.