Akceptacja barw

Każdy klub, który chce należeć do Kongresu Polskich Klubów Motocyklowych i być respektowanym przez wszystkie kluby zrzeszone w Kongresie musi poinformować o swoim istnieniu na Kongresie i zatwierdzić swoje barwy. Obrady Kongresu odbywają się dwa razy w roku, na wiosnę i jesień. Wcześniej, przed wizytą na Kongresie, zachęcamy do spotkania z najbliższym Wam klubem MC lub FG, w celu uzyskania szerszych informacji. A w następnej kolejności udania się na Kongres z projektem barw. Tam zostaniecie przyjęci przez Radę Kongresu, zaprezentujecie siebie, oraz pomysł na barwy, a następnie ,po ustaleniu szczegółów, rozpoczniecie swoją drogę jako prawdziwy klub motocyklowy. Akceptacja przez Kongres oznacza iż nawiążecie przyjaźnie i znajomości z innymi klubami motocyklowymi, a przede wszystkim razem z innymi będziecie tworzyć ruch motocyklowy w Polsce.
Zapraszamy!