pobraneRuszamy z akcją Motoserce 2020. Zgodnie z ustaleniami Kongresu Polskich Klubów Motocyklowych daty akcji kluby organizujące dostosowują do sprzyjających im terminów! Prosimy o przesyłanie zgłoszeń uczestnictwa na adres jano@motoserce.pl. Jest to bardzo ważne, gdyż daje nam możliwość poznania skali naszej akcji i jej wsparcia. W e-mailu potwierdzającym prosimy o podanie:


- nazwy klubu,
- osoby odpowiedzialnej (imię, nazwisko, ewentualnie ksywki, adresu e-mail oraz nr. tel.),
- miejsca oraz terminu akcji!